Klachtenprocedure

Wij doen onze uiterste best om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Het is belangrijk dat u dat dan kenbaar maakt. Sinds 1 januari 2016 is in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vastgesteld wat er moet gebeuren als iemand een klacht heeft over de zorg. Voor het indienen van een klacht verwijzen we u daarom door naar de Nederlandse Vereniging van podotherapeuten (NVvP).